fbpx

Rynek kapitałowy

Gwarantujemy kompleksową i rzetelną obsługę prawną podmiotów rynku kapitałowego, w tym przede wszystkim funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Świadczymy usługi doradcze w ramach prawa rynku kapitałowego dla spółek publicznych, emitentów, instytucji finansowych oraz innych podmiotów powiązanych z rynkiem kapitałowym.

Oferujemy między innymi:

  1. doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez emitentów;
  2. kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów ubiegających się o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na dedykowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
  3. obsługa prawna transakcji;
  4. kompleksowe doradztwo z zakresu prawa korporacyjnego z uwzględnieniem specyfiki prawa rynku kapitałowego;
  5. przygotowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej oraz potransakcyjnej;
  6. pomoc prawną na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych (obsługa prawna inwestycji realizowanych przez fundusze, przygotowanie projektów statutów, regulaminów i procedur wewnętrznych);
  7. przeprowadzenie due diligence spółki celem identyfikacji ryzyk prawnych związanych z realizacją transakcji.