fbpx

Prawo własności intelektualnej

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym przede wszystkim zapewniamy kompleksowe doradztwo i wsparcie w zagadnieniach z prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.

Własność intelektualna obejmuje swoim zakresem efekty intelektualnej działalności człowieka, których całość stanowi dobra niematerialne podlegające ochronie oraz które należą do prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. W tym obejmuje przede wszystkim patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne na znaki towarowe, oraz know-how.

Naszym klientom zapewniamy wsparcie w zakresie:

  1. projektowania i opiniowania umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych;
  2. pomocy prawnej w zakresie ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, a także patentów;
  3. rejestracji znaków towarowych;
  4. uzyskanie patentu;
  5. opracowywanie strategii ochrony baz danych i know-how;
  6. doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej w Internecie i wynikających z nowych technologii;
  7. zwalczania nieuczciwej konkurencji;
  8. ochrony dóbr osobistych.