fbpx

Plany strategiczne

Plan strategiczny przedsiębiorstwa stanowi podstawę do osiągania określonych celów i wyznacza kierunek rozwoju każdej firmy, dlatego oferujmy wsparcie w zakresie sporządzenia wysokiej jakości dokumentacji określającej strategię biznesową.

Strategia to precyzyjnie określona koncepcja działania, której realizacja ma zapewnić osiągnięcie długookresowych celów w ramach wybranego obszaru działania. Realizacja strategii przedsiębiorstwa powoduje polepszenie jej pozycji na rynku, polepszenie jakości świadczonych usług lub sprzedaży produktów, jak i wpływa na budowanie konkurencyjnej gospodarki.

Naszym klientom zapewniamy:

  1. opracowanie etapów strategii biznesowej po uprzedniej analizie stanu przedsiębiorstwa;
  2. sporządzenie dokumentacji określającej strategię organizacji;
  3. przeprowadzenie analizy wewnętrznej organizacji, kultury oraz posiadanych zasobów;
  4. opracowanie opcji strategicznych, planu taktycznego i planu weryfikacji rezultatów;
  5. bieżące doradztwo biznesowe w zakresie planowania strategicznego z uwzględnieniem potrzeb Klienta;