fbpx

Ochrona danych osobowych

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną z zakresu ochrony danych osobowych. Oferujemy naszym Klientom przede wszystkim przeprowadzenie audytu celem dostosowania dokumentacji oraz praktyk stosowanych w danej organizacji do RODO.

W ramach obsługi prawnej zapewniamy naszym Klientom dostosowaną do potrzeb analizę prawidłowości m.in. przechowywania i przetwarzania ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, zgodną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o RODO).

W tym aspekcie zapewniamy:

  1. przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym dokonanie analizy zgodności przetwarzania i przechowywania danych osobowych z przepisami prawa;
  2. opracowanie wzorów zgodny na przetwarzanie danych osobowych;
  3. opracowanie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
  4. opracowanie polityki prywatności;
  5. stworzenie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  6. przygotowanie opinii prawnych w zakresie ochrony danych osobowych;
  7. kompleksowa obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych.