fbpx

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – INFORMACJE PODSTAWOWE

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych jest podstawowym dokumentem nadającym uprawnienie do przetwarzania danych osobowym współpracownikom oraz pracownikom w przedsiębiorstwie.

Kto może przetwarzać dane osobowe? Dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, którym administrator danych osobowych nadał upoważnienie do przetwarzania.

 

CO POWINNO ZAWIERAĆ W SWOJEJ TREŚCI UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

  1. data i miejsce wystawienia upoważnienia;
  2. wskazanie administratora danych osobowych;
  3. imię i nazwisko osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych oraz stanowisko;
  4. zakres danych, które pracownik/współpracownik będzie mógł przetwarzać;
  5. określenie czasu obowiązywania upoważnienia oraz postanowienia uprawniającego administratora do cofnięcia upoważnienia w każdym momencie.

 

EWIDENCJA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych może prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku nadając upoważnienie – uzupełnia ewidencję wprowadzając do niej kolejny podmiot upoważniony do przetwarzania danych osobowych.

Ewidencja osób upoważnionych zawiera:

  1. imię i nazwisko osoby upoważnionej;
  2. datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  3. zakres upoważnienia;
  4. identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

 

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Z myślą o podmiotach, które chcą samodzielnie dostosować niniejszy dokument do swoich potrzeb bądź zweryfikować poprawność aktualnego upoważnienia stworzyliśmy wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z objaśnieniami i komentarzami.

 

POTRZEBUJESZ WZORU UPOWAŻNIENIA?

AUTOR ARTYKUŁU

Sylwia Szutko

Sylwia Szutko

Prawnik i właściciel LAW & BUSINESS

Specjalistka w zakresie prawa spółek handlowych, rynku kapitałowego, zobowiązań umownych, ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej.

Sylwia wspiera od strony prawnej i biznesowej przedsiębiorców mających innowacyjny pomysł na biznes, czyli tzw. startupy, jak również małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa. Posiada wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii biznesowych.

Organizatorka i prowadząca szkolenia prawno-biznesowe PANIE NA SWOIM oraz StartBiz.

Kontakt

Facebook
Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz inne artykuły