fbpx

WPROWADZENIE

Niniejszy artykuł poświęcony jest wadom i zaletom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. O niniejszej spółce pisaliśmy już w tym artykule – „Utworzenie spółki z o.o. – poradnik”, zatem jeżeli interesuje Cię tryb zawiązania i rejestracji sp. z o.o., szczegółowa charakterystyka etapów jej utworzenia, to serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym artykułem.

Artykuł o wadach i zaletach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi kontynuację cyklu artykułów poświęconych formom prawnym prowadzenia działalności gospodarczej.

 

SPÓŁKA Z O.O. – INFORMACJE PODSTAWOWE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rodzajem spółki kapitałowej, której regulacje prawne zawarte są w Kodeksie spółek handlowych (dalej jako: KSH)[1]. Niniejsza spółka może być utworzona przez 1 lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Charakteryzuje się ona tym, że wspólnicy sp. z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania spółki, zgodnie z art. 151 § 4 KSH. Niniejsza spółka może zostać zawiązana w sposób tradycyjny – w formie aktu notarialnego bądź w sposób uproszczony (elektroniczny) przy wykorzystaniu wzorca umowy.

 

FORMY USTROJOWE SP. Z O.O.

Wyróżniamy następujące formy ustrojowe spółki z o.o.:

  1. Sp. z o.o. w organizacji – z chwilą zawarcia umowy spółka powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji; na tym etapie winna być zgłoszona do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania jej do rejestru. Termin na zgłoszenie wynosi 6 m-cy od dnia zawarcia umowy spółki;
  2. Sp. z o.o. właściwa – z chwilą wpisu do rejestru spółka z o.o. w organizacji staje się spółką z o.o. właściwą i uzyskuje osobowość prawną;
  3. Sp. z o.o. w likwidacji – niniejsza forma trwa od zaistnienia przyczyn rozwiązania spółki do wykreślenia z rejestru; w czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną.

 

WADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE SPÓŁKI Z O.O.

 

  • Podwójne opodatkowanie – Dochód uzyskany przez spółkę podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT) w wysokości 19% (dla małych podatników może wynosić 9%). Jeżeli zysk ze spółki wypłaca się wspólnikom w formie dywidendy, pobiera się dodatkowy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).
  • Wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

 

ZALETY SPÓŁKI Z O.O.

 

  • Wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
  • Prowadzenie spółki z o.o. umożliwia zgodne z prawem uniknięcie obowiązku opłacania składek ZUS, jeżeli spółka jest co najmniej 2-osobowa;
  • Możliwość wykorzystania spółki z o.o. jako podmiotu zarządzającego w spółce komandytowej, co znacząco wpływa na ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu spółek z o.o. za podejmowane działania biznesowe.

 

Bibliografia

[1] Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505).

AUTORKA ARTYKUŁU

Sylwia Szutko

Sylwia Szutko

Prawnik i właściciel LAW & BUSINESS

Specjalistka w zakresie prawa spółek handlowych, rynku kapitałowego, zobowiązań umownych, ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej.

Sylwia wspiera od strony prawnej i biznesowej przedsiębiorców mających innowacyjny pomysł na biznes, czyli tzw. startupy, jak również małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa. Posiada wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategii biznesowych.

Organizatorka i prowadząca szkolenia prawno-biznesowe PANIE NA SWOIM oraz StartBiz.

Kontakt

Facebook
Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz inne artykuły